فرهنگ گفته‌های طنزآمیز دوزبانه

?یر جهان به دو زبان انگلیسى و فارسى برگر منتخبى از گفته‏‌هاى طنزآمیز نویسندگان، هنرمندان، سیاستمداران و مشاهیر جهان به دو زبان انگلیسى و فارسى برگرفته

فرهنگ kindle گفته‌های pdf طنزآمیز pdf دوزبانه download فرهنگ گفته‌های pdf فرهنگ گفته‌های طنزآمیز دوزبانه PDFEPUB?یر جهان به دو زبان انگلیسى و فارسى برگر منتخبى از گفته‏‌هاى طنزآمیز نویسندگان، هنرمندان، سیاستمداران و مشاهیر جهان به دو زبان انگلیسى و فارسى برگرفته

❮PDF / Epub❯ ☆ فرهنگ گفته‌های طنزآمیز دوزبانه ✪ Author رضی هیرمندی – Ramalantogel.co منتخبى از گفته‏‌هاى طنزآمیز نویسندگان، هنرمندان، سیاستمداران و مشاهیر جهان به دو زبان انگلیسى و فارسى برگر❮PDF / Epub❯ ☆ فرهنگ گفته‌های طنزآمیز دوزبانه ✪ Author رضی هیرمندی – Ramalantogel.co منتخبى از گفته‏‌هاى طنزآمیز نویسندگان، هنرمندان، سیاستمداران و مشا?.

فرهنگ گفته‌های طنزآمیز دوزبانه

فرهنگ گفته‌های طنزآمیز دوزبانه رضی هیرمندی در سال ۱۳۲۶ در روستایی به نام واصلان در پیرامون زابل در استان سیستان فرهنگ گفته‌های PDF/EPUB or به دنیا آمده‌است، دوره دبستان را در این روستا و دوره متوسطه را در رشته طبیعی در زابل به پایان برد پس از آن در سال ۱۳۴۵ در رشته زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه مشهد دانشگاه فردوسی پذیرفته و در سال ۱۳۴۹ دانش آموخته شد در سال ۱۳۵۳ به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمد، و از آن سال در تهران به عنوان دبیر، در دبیرستان‌.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *